Sahabhagi Vikash Abhiyan

Board of Directors:

Sl. No.

Name

Designation

Address

Profession

01

JAGADISH PRADHAN

PRESIDENT

Plot No-3816, At/Po- Ghatikia,
Bhubaneswar, Odisha – 751003

Social Work

02

SAMARENDRA JENA

SECRETARY

At/Po- Benupur, PS-Balianta,
Dist- Khurda, ODISHA -752101

Social Work

03

BAURIBANDHU PATTANAIK

TREASURER

At- Chhelda, PO- Janla, PS- Jatni,
Dist- Khurda, Odisha – 752054

Social Work

04

KRUSHANA CHANDRA MAJHI

MEMBER

At- Boringpadar, PO- Tulapada,
Dist- Kalahandi, Odisha

Social Work

05

MANORAMA BODNAIK

MEMBER

At/Po- Harishankar Road,
Dist- Bolangir, Odisha

Social Work

06

JAYANTI PRADHAN

MEMBER

At- Natabarpur, Po- Kathumela,
Dist- Bargarh, Odisha

Social Work

07

MURALIDHAR SAHOO

MEMBER

At/Po- Salapalli, Via- Sohela,
Dist- Bargarh

Social Work

08

MADHABI PRADHAN

MEMBER

At/Po- Tabada, Via- Sohela,
Dist- Bargarh, Odisha

Social Work

09

GHANSHYAM BHITRIA

MEMBER

At/Po- Khariar, Dist- Nuapada,
Odisha- 766107

Social Work